چت یا chat

چت (chat)

ارتباط در زمان واقعی از طریق صفحه کلید بین دو یا چند کاربر در یک شبکه محلی (LAN) یا از طریق اینترنت چت رایانه ای غیر کلامی مانند ارسال پیام های متنی به جلو و عقب است. بعد از فشردن هر کلید ، هر دو کاراکتر منتقل می شوند ، یا وقتی کاربر Enter را فشار داد ، تمام متن ارسال می شود. اصطلاح چت در دنیای محاسبات چنان گسترده شد که ارتباط صوتی دو طرفه گاهی اوقات “گفتگوی صوتی” خوانده می شود ، و تماس ویدیویی اغلب “چت تصویری” خوانده می شود. ادامه خواندن “چت یا chat”

مهرک چت | چت مهرک | چت روم مهرک

مهرک چت

چت مهرک

چت روم مهرک

چت

ادامه خواندن “مهرک چت | چت مهرک | چت روم مهرک”

فاطی چت | چت فاطی | چت روم فاطی

فاطی چت

چت فاطی

چت روم فاطی

چت

ادامه خواندن “فاطی چت | چت فاطی | چت روم فاطی”

فنچول چت | چت فنچول | چت روم فنچول

فنچول چت

چت فنچول

چت روم فنچول

چت

ادامه خواندن “فنچول چت | چت فنچول | چت روم فنچول”

نینه چت | چت نینه | چت روم نینه

نینه چت

چت نینه

چت روم نینه

چت

ادامه خواندن “نینه چت | چت نینه | چت روم نینه”

ناز چت | چت ناز | چت روم ناز

ناز چت

چت ناز

چت روم ناز

چت

ادامه خواندن “ناز چت | چت ناز | چت روم ناز”

محبوب چت | چت محبوب | چت روم محبوب

محبوب چت

چت محبوب

چت روم محبوب

چت

ادامه خواندن “محبوب چت | چت محبوب | چت روم محبوب”

داتام چت | چت داتام | چت روم داتام

داتام چت

چت داتام

چت روم داتام

چت

ادامه خواندن “داتام چت | چت داتام | چت روم داتام”

سافت چت | چت سافت | چت روم سافت

سافت چت

چت سافت

چت روم سافت

چت

ادامه خواندن “سافت چت | چت سافت | چت روم سافت”

شایلی چت | چت شایلی | چت روم شایلی

شایلی چت

چت شایلی

چت روم شایلی

چت

ادامه خواندن “شایلی چت | چت شایلی | چت روم شایلی”