پدر خواننده پاپ کشورمان بنیامین بهادری در گذشت!

بنیامین بهادری در عذای فوت پدر

بنیامین بهادری

بنیامین بهادری با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود از درگذشت پدرش خبر داد و نوشت:

ادامه خواندن “پدر خواننده پاپ کشورمان بنیامین بهادری در گذشت!”